Xem thêm ảnh Vespa Primavera Sean Wotherspoon

vespa-primavera-sean-wotherspoon-30.jpg

Phiên bản đặc biệt Vespa Primavera Sean Wotherspoon được ra mắt với số lượng giới hạn chỉ 50 chiếc tại Việt Nam, đi kèm giá bán 135 triệu đồng (giá đã bao gồm VAT).

vespa-primavera-sean-wotherspoon-30.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-41.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-44.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-4.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-3.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-45.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-7.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-8.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-10.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-9.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-12.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-15.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-24.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-22.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-23.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-27.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-26.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-43.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-16.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-28.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-29.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-19.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-17.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-32.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-33.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-34.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-1.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-36.jpgvespa-primavera-sean-wotherspoon-39.jpgẢnh: Thành Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *